Så er Mimmies fødekasse kommet på plads i køkkenet