HVAD ER EN MENTAL BESKRIVELSE ???

Dkk´s mental Beskrivelse har til formål at beskrive noget af det , vi ikke umiddelbart kan iagttage hos vores hunde, og hvor man får mulighed for, under trygge forhold, at iagttage og se sin hunds reaktioner på forskellige aktiviteter.

Beskrivelsen udføres normalt når hunden er mellem 10 og 24 måneder og resultaterne vil så indgår i racestatistikken. Ældre hunde kan også beskrives, men den yderliger erfaringen hunden har fået, kan give et ikke helt korrekt resultat, men det er en rigtig god måde at lære sin hund bedre at kende på.

Enhver hund er et produkt af arv og miljø. Hunden kommer til verden udstyret med en masse medfødte, individuelle anlæg, men anlæg skal udvikles for at komme til at komme til udfoldelse.

Mental beskrivelsen giver positive udslag, på hunde der fra deres tidligste hvalpealder er blevet godt præget af mennesker, og som desuden har haft en indholdsrig opvækst i et afvekslene miljø.

I mentalbeskrivelsen gennemgår hunden en række momenter, som øger hundens stressniveau. På denne måde kan man beskrive hundens evne til at koncentrere sig og ikke mindst dens evne til at afreagere på det, som den udsættes for.

Der er en forskellig ønskeprofil på hver race. For de fleste racers vedkommende er der taget hensyn til at de skal være alsidige og kunne fungere som arbejdshund, men også trives som familiehund både i by og på land.

HUSK HUSK HUSK !!!
Man skal ikke være bange for at stille med sin hund til en mental beskrivelse, for man får samme hund med hjem bagefter 🤩

Eneste forskel er, at man får et skema, som siger noget om hundens adfærd og dens arvelige anlæg, disse oplysninger kan skabe forståelse for hvorfor hunden reagere som den gør og hvike forventninger man bør have i hverdagen og til træning 🤩


Jeg håber, at mange flere opdrættere i fremtiden, foruden udstillingsresultater og evt div. prøveresultater, også vil benytte sig af resultaterne fra mentalbeskrivelserne, når de skal finde partner til deres hund, så vi fremover kan få en sund, smuk og mentalt velfungerende race at glæde os over.

Jeg beskrive selv mine hunde og opfordre også hvalpekøber til at få beskrevet deres hunde, dette for som opdrætter at kunne vudere kvaliteten på mentaliteten kennel´s Afkom

Se beskrivelse af A kuldet her 
Mentalbeskrivelse

Se beskrivelser af B kuldet herOm skemaets graduering er det væsenligt at forstå,  at tallene i skemaet ikke er karaktere.

I understående skema er "ønskeprofilen" skevet med sort fed og kusiv

Vi2`s resultat for beskrivelsen er markeret med blå

I de tilfælle hvor Vi2 resultater rammer profilen,  står  det med blå fed og kusiv

Mentalbeskrivelsen blev afholdt den 28 januar 2007, Vi2 var 13 måneder gammel

 

1

2

3

4

5

1a. Kontakt
Afviser kontakt, knurrer

og/eller bidforsøgUndviger kontakt

- kryber og trækker sig

 

 Accepterer kontakt
- er helt uengageret- trækker sig ikke

 

 

 
Tager selvstændig kontakt
eller når føreren tager
kontakt. Balanceret

 

 

 Påtrængende kontakt

- anledning mangler
- kan evt hoppe og gø

1b. HåndteringVil ikke følge med

Følger med et stykke.

Evt. i fuld line væk fra TL
Følger modvilligt med hele

vejenFølger med uden besværFølger villigt med1c. Håndtering

Flugtforsøg / kraftig

trueadfærd

Kraftige unddragelser /

trusler

Unddrager sig aktiv håndtering,

ingen trueadfærd
Lader sig håndtere
Lader sig villigt håndtere
2a. Leg
Leger ikke

Leger ikke

Viser interesse


Leger – starter langsomt

Bliver aktiv

Leger aktivt
Starter hurtigt


Leger meget aktivt. Starter
hurtigt. Svær at afbryde

2b. Leg – greb

Griber ikke
Griber ikke straks

Snuser først på objektetGriber forsigtigt eller

nipper i objektetGriber med hele munden,

tager fat


Griber straks - målbevidst


2c.
Leg – træk
– kampleg

Tager ikke fat
Holder forsigtigt fast

Slipper og / eller trækker ikke
Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen

Tager straks fat og holder fast . Rusker og trækker til TL slipperHugger direkte fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper Rusker efter TL slipper


3a.
Jagt – fart

Starter ikke1 []     2 []

Starter, men afbryder
Fuldfører ikke

1 []   2 []Går frem. Starter langsomt.
Farten øges under
forløbet

1 [X]    2 []


Starter og fuldfører med høj fart


1 []   2 [X]


Starter med meget høj fart
Løber mere end 2 m forbi

1 []    2 []

3b. Jagt - fangst

Overser bevidst.
Når ikke frem til byttet

1 [ ]   2 [ ]
Tager ikke byttet
Snuser ikke til byttet

1 []   2 []
Tager ikke byttet, men
snuser til byttet

1 [X]  2 []
Tager byttet tøvende


1 []  2 []
Tager byttet straks
Målbevidst

1 []  2 [X]


4. Aktivitetsniveau
Inaktiv

- Uinteresseret

Opmærksom

- Står, sidder eller ligger
Går rundt. Evt snuser,

spiser græs eller bider i
pinde under forløbetSkifter hurtigt aktivitet,

graver, bider i pinde,
springer op
Skifter meget hurtigt

mellem aktiviteterne.
Piber, gør, trækker i linen5a.
Overraskelse
– skræk
Stopper - kort stop. Ingen

undvigelserStopper og dukker sig
Undvigemanøvre

(uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter

(vender sig bort)Flygter mere end 5 meter

5b. Overraskelse
trusler/aggressivitet


Ingen trueadfærd


En eller to trusselshandlinger

Mere end to trusselshandlinger

eller vedvarende
trusler
Mange eller vedvarende

trusler med angrebKraftig trueadfærd med

direkte angreb

5c. Overraskelse
– nysgerrighed
Går frem til dukken, når

dukken er lagt ned
Går ikke fremGår frem til dukken, når

føreren taler til dukkenGår frem til dukken, når

føreren står ved dukken
Går frem til dukken, når

føreren er gået halvt fremGår frem uden hjælp, evt

med lav kropsholdning

5d. Overraskelse
– afreaktion
Ingen undvigemanøvre


Går i lille bue 1. gang

Ser til siden 2. gang
Ingen reaktion 3. gang

Går i bue 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. gang

Strakt line væk fra dukken 1. gang

Går i bue 2. og 3. gangStrakt line væk fra dukken mindst to gange


6a. Lyd - skræk

Stopper - kort stop.

Ingen undvigelser

Stopper og dukker sig

Undvigemanøvre

(uden at vende sig bort)

Flygter højst 5 meter

(vender sig bort)Flygter mere end 5 meter

6b. Lyd
– nysgerrighedGår frem til pladen, når føreren rører ved pladen

Går ikke fremGår frem til pladen, når føreren taler til pladenGår frem til pladen, når føreren står ved pladen
Går frem til pladen, når føreren er gået halvt fremGår frem uden hjælp, evt med lav kropsholdning


6c.
Lyd
– afreaktion


Ingen undvigemanøvre


Går i lille bue 1. gang

Ser til siden 2. gang
Ingen reaktion 3. gang


Går i bue 1. gang

Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. gang


Strakt line væk fra pladen

1. gang
Går i bue 2. og 3. gangStrakt line væk fra pladen

mindst to gange

7a. Spøgelser
– skræk

Viser ingen flugttendenser

En eller to flugthandlinger


Skifter mellem begyndende

flugt og kontrol

Flugt eller afbrudt flugt efter omentets første tredjedelFlygter i linens længde i momentets første tredjedel

7b. Spøgelser
trusler/aggressivitet 

Ingen trueadfærd

Én eller to trusselshandlinger

i en del eller hele
forløbet

Mere end to eller vedvarende

trusler i en del af forløbet


Mange eller vedvarende

trusler med angreb efter
den halve afstand
Kraftig trueadfærd med

angreb i hele forløbet

7c. Spøgelser
– afreaktion


Går frem til figuranten, når
figuranten er demaskeret
Kommer ikke frem

1 [ X]    2 [ ]
Går frem til figuranten, når
fører taler til figuranten

1 []     2 []
Går frem til figuranten, når
fører står ved figuranten

1 []  2 [X]Går frem til figuranten, når
fører er gået halv frem
mod figuranten

1 []     2 []

Går frem til figuranten
uden hjælp, evt. med lav
kropsholdning

1 []  2 []

8. Skarp lyd

Viser sig ikke berørt.

Hurtig kontrol, siden
uberørtReaktionen forsvinder efter

de første skud
Afbryder, men genoptager
tidligere aktivitet


Tilbageværende uro efter flere skud

Kan ikke genoptage
tidligere akti vitet
Viser stigende flugttendenser

efter hvert skud
både ved aktivitet og passivitet
Flygter under aktivitet

Forlader evt. pladsen

 

 

Hvis du vil vide mere og have en uddybene forklaring på hvad og hvordan testen udføres kan jeg henvise til Dansk hovawart klub, som har en rigtig god beskrivelse, se under LINK.